Lista zakwalifikowanych osób do projektu Erasmus+

Spotkanie organizacyjne dla MŁODZIEŻY zakwalifikowanej do projektu Erasmus+ wtorek 10.12.2019 r. godzina 14.20, sala 217
Spotkanie organizacyjne dla RODZICÓW osób zakwalifikowanych do projektu środa 11.12.2019 r. godzina 16.15, sala 217

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

lp. nazwisko klasa
1 Chmielewska 1b
2 Flis 1h
3 Gapińska 1f
4 Gawęcka 1d
5 Gielec 1d
6 Golz 1d
7 Grynienko 1h
8 Jankowska 1d
9 Jardanowska 1h
10 Kiernicka 1e
11 Ledzińska 1d
12 Luba 1c
13 Łatka 1e
14 Michalska 1d
15 Mieszczyńska 1d
16 Orszt 1d
17 Seweryńska 1d
18 Starzyński 1h
19 Szarafińska 1h
20 Ziętara 1h
LISTA REZERWOWA
21 Iwanowska Maja 1f
22 Skonieczna Patrycja 1h
23 Kluszczyńska Urszula 1d
24 Tuczkowska Ewa 1f
25 Szajerska Alicja 1h
26 Plucińska Wiktoria 1a
27 Kozłowska Agnieszka 1h
28 Maxelon Marcelina 1b
29 Szczygielska Laura 1b
30 Chaberska Jagoda 1e
31 Lewandowska Alicja 1b