Klasowe zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte”

11  grudnia 2019 (środa,  godz. 17:00) odbędą się klasowe zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte” dla wszystkich klas.

  1. Zebrania z wychowawcami klas godz.17:00-17:30.
  2. Spotkania nauczycielami uczącymi w klasach– godz. 17:30-19:00.
    (przekazanie informacji o egzaminie maturalnym).

Harmonogram

Klasa Nazwisko Imię Przedmiot Sala
1a Bulińska Anna chemia 116
(pokój naucz. od 17:30)
1b Chełmowska-Chruszczewska Marzena j. polski 105
1c Iglewska Sylwia j. polski 106
1d Grynienko Rafał j. angielski 27
(01 od 17:30)
1e Wandachowicz Agnieszka matematyka 205
1f Kumkowska Małgorzata historia, wos 23
1g Jasiecka Beata j. angielski 24
(07 od 17:30)
1h Gluba Anna j. rosyjski 215
(05 od 17:30)
2a Kowalczyk Iwona biologia 113
2b Włódarczak Barbara matematyka 206
2cl Stasik Adam historia, wos, wok 103
2d Wojtczak-Fajga Anna j. rosyjski, pp 26
3a Gralik Irena j. angielski 25
3b Jankowska Agnieszka matematyka, fizyka 213
3c Lipska Agata j. niemiecki 104
(22 od 17:30)
3d Jasińska Magdalena geografia 217
  Arke Aleksandra j. polski 107
  Borkowska Joanna j. angielski 207
  Burczyk Grażyna Biologia 116
  Chmielewski Maciej religia pokój naucz.
  Fryca Agata j. łaciński, biblioteka 03
  Karwicki Rafał religia pokój naucz.
  Kowalczyk Małgorzata historia, wos 27
  Krajewska Aurelia wf 7
  Łuszczyna Karolina j. angielski 218
  Nierebińska Sławomira chemia 201
  Nowatkowska Katarzyna j. polski 104
  Paradowski Piotr Informatyka 102
  Skrzypek Łukasz wf 7
  Włodarczyk Marcin wf 7
  Wysocka Olga j. niemiecki 215
  Zielińska Joanna j. angielski 24
  Ziorkowska Anna matematyka 208