Obchody 43. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 r.

W dniu 19 marca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się obchody 43. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 r.  Wydarzenie to jest co roku w sposób szczególny upamiętniane, ponieważ było jednym z ważniejszych punktów na drodze do odzyskanie pełnej niepodległości przez Polskę. W ramach organizowanej uroczystości odbył się konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na platformie Kahoot, w którym wzięli udział uczniowie V LO: Miłosz Styga, Cezary Białowąs, Patryk Heidinger, Oleg Hlebionek i Jakub Dekowski. Spośród wszystkich uczestników, biorących udział w konkursie, wyłoniono dziesięciu najlepszych, wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły – Patryk Heidinger.
Serdecznie gratulujemy Patrykowi wyróżnienia, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Emilia Brunatowska