Czy jedna książka zmieniła losy świata?
Wokół fenomenu „Mein Kampf” Adolfa Hitlera

„Chyba nie ma dziś na świecie osoby, która nie słyszałaby o „Mein 

Kampf” Adolfa Hitlera. Książka, która wciąż budzi skrajne emocje, już 

w czasach narodowego socjalizmu została nazwana „biblią nazistów”. Nic 

zresztą dziwnego, bo „Mein Kampf” była przede wszystkim nośnikiem 

narodowosocjalistycznych idei, w imię których III Rzesza walczyła na 

frontach II wojny światowej. O fenomenie tej pracy świadczyć może 

fakt, że odniosła sukces nie tylko na gruncie ideologicznym, lecz 

także propagandowym, politycznym czy komercyjnym. W obliczu tych 

faktów pojawiają się pytania o to, czy rzeczywiście „Mein Kampf” mogła 

przyczynić się do przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera? Czy Niemcy 

czytali „Mein Kampf” i świadomie podążyli ścieżką prowadzącą ku 

zagładzie? I wreszcie – czy Führer zapowiedział w niej nadchodzącą 

wojnę, a świat nic nie zrobił z tą wiedzą? W trakcie wykładu na temat 

pewnego rodzaju fenomenu „Mein Kampf” postaramy się odpowiedzieć na te 

i wiele innych pytań.”

/dr A. Bartnicka/

W czwartek 15 grudnia 2022 roku uczniowie klasy 2c uczestniczyli w wykładzie pani dr Alicji Bartnickiej, który wygłoszony był w głównym audytorium Collegium Humanisticum Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ponad godzinnej prelekcji, nasi uczniowie skorzystali z okazji i aktywnie włączyli się w dyskusję oraz zadawali liczne pytania. Interesująca forma przekazu, wzbogacona o liczne treści multimedialne, przyczyniła się do bardzo dobrego odbioru treści referatu. Mamy nadzieję gościć p. dr Bartnicką z kolejnym wykładem („Dzieje SS”?) w murach V LO.

  • /M. Kumkowska, A. Arke, A. Stasik/