UKW – warsztaty GIS

W dniu 18 listopada 2022 r. uczniowie klasy 3d uczestniczyli w warsztatach GIS organizowanych przez Wydział Nauk Geograficznych UKW. Zajęcia przybliżyły uczniom zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) pozwalając: tworzyć, zarządzać, analizować i umieszczać na mapie dane najróżniejszych typów. GIS łączy dane z mapami, integrując dane lokalizacyjne ze wszystkimi rodzajami informacji opisowych. Obecnie wykorzystanie narzędzi GIS stanowi fundament procesów tworzenia map i przeprowadzania analiz, które są używane w działalności badawczej i niemal wszystkich branżach. Zdobyta podczas warsztatów wiedza i umiejętności były doskonałą możliwością na poznanie aktualnych narzędzi służących: lepszej komunikacji, większej efektywności i trafniejszemu podejmowaniu decyzji. Poniżej wybrane efekty pracy klasy 3d.