Egzaminy poprawkowe – sierpień 2021

Egzaminy poprawkowe w sierpniu 2021 r. odbędą się według załączonego harmonogramu.
Harmonogram egzaminów poprawkowych.