List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Przekazuję list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.W liście minister Przemysław Czarnek podziękował nauczycielom i dyrektorom szkół za całoroczną pracę, zaangażowanie oraz wspieranie młodych ludzi. Pogratulował także uczniom wyników w nauce oraz życzył bezpiecznych wakacji.Proszę o udostępnienie listu Ministra Edukacji i Nauki nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.   

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki życzę udanego, spokojnego czasu letniego wypoczynku.  Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska 
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki  
https://dokumenty.mein.gov.pl/3ee2bf85-c160-41d9-9051-92b4a16ece95/listministranazakonczeniezajecdydaktycznowychowawczych20202021.pdf