Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do projektu Erasmus+ „A TOUR AROUND EUROPE”

17.06.2021 czwartek godzina     8:00 – 8:45          test z języka angielskiego; sala 217

17.06.2021 czwartek godzina     10:50 – 12:30     rozmowy kwalifikacyjne, sala 217 (szczegółowy harmonogram wywieszony na drzwiach sali 217)

klasa 1d godzina 10.40

klasa 1b godzina 11.40

klasa 1c godzina 12.00

18.06.2021 piątek godzina           8:00 – 8:45          test z geografii; sala217

21.06.2021 poniedziałek              do 11:00              przyjmowanie wniosków aplikacyjnych

23.06.2021                          ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej;

25.06.2019                          dostarczenie przez uczniów pisemnego potwierdzenie udziału w projekcie;

ZAPRASZAM !!!!