Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły

Drodzy Uczniowie klas: I i II liceum czteroletniego !!!
W dniach 17 – 21.06.2021 r. planowana jest rekrutacja uzupełniająca do realizowanego przez
V LO projektu Erasmus+ „A TOUR AROUND EUROPE”.
W ramach naboru uzupełniającego ubiegać się można o miejsce
w międzynarodowym projekcie wymiany uczniowskiej ze szkołą w Portugalii.
Osoby zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu zapraszam na spotkanie informacyjne
we wtorek – 15.06.2021 r., o godzinie 10:35 – 10:50 (w czasie dużej przerwy), w sali 217.
Harmonogram i regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty dostępne poniżej.
ZAPRASZAM !!!