Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy,poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.Szczegółowe informacje dotyczące powrotu do nauki stacjonarnej przedstawiliśmy w komunikacie, który załączam do wiadomości. 
Wszystkie informacje mogą także Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.Z wyrazami szacunku 
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy 
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki:Komunikat MEiN – Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach