„Program Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”-badania jakościowe – ankieta.

Szanowni Państwo,

Wydział Edukacji i Sportu jest w trakcie koordynowania prac nad „Programem Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”. Program jest przygotowywany w oparciu o metodę ekspercką. Aktualnie realizowane są badania jakościowe w ramach Programu. W związku z powyższym  zachęcamy do wypełnienia załączonej ankiety wszystkich uczestników procesu edukacji: nauczycieli, pedagogów, psychologów, uczniów, rodziców uczniów i inne osoby. Ankieta pozwoli na sformułowanie kierunków działań Miasta Bydgoszczy w zakresie edukacji na kolejne lata.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 9 kwietnia 2021 r.. Po tym czasie ankieta zostanie zamknięta, a zebrane w niej dane przeanalizowane i dołączone do raportu z badań jakościowych.

Link do ankiety:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHBK7E8fVHF00WBRXSPzh_pBfyyXrx6mw5N-BdZLXQcimTDw/viewform