Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty…

Szanowni Państwo, załączam kolejne rozporządzenie. Proszę zwrócić uwagę na par. 3 ust. 11 – wdł mnie nie ma już ograniczenia do 5 osób.