Propozycja wirtualnej imprezy z Pałacu Młodzieży

Szanowni Państwo,
proponujemy z panem Dominikiem Wierskim udział młodzieży w spotkaniu wirtualnym na platformie Microsoft Teams, które ma  upamiętnić czterdziestą rocznicę Bydgoskiego Marca 1981.  Będzie to okazja do poznania filmowych sposobów ukazywania historii,  do  rozmowy z autorem prezentowanego dokumentu panem Józefem Heroldem oraz filmoznawcą dr. Dominikiem Wierskim. Bardzo proszę o przekazanie informacji nauczycielom i wychowawcom.
Organizatorem jest Pałac Młodzieży. Szczegóły i adres do kontaktu w załączonej ulotce.
Krystyna Bujak

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza:

Bydgoszcz ’81: filmowe konteksty

30 marca, godzina 10:00

Spotkanie wirtualne na platformie Microsoft Teams

Wydarzenie ma na celu przybliżenie młodzieży kontekstów społecznych i historycznych związanych z Bydgoskim Marcem 1981, a jednocześnie skłonić do refleksji nad sposobami ujmowania lokalnej historii w filmie. Centralną częścią projektu będzie wyświetlenie dokumentu „Taryfa Rulewskiego” (2019) w reżyserii Józefa Herolda, uzupełnione następnie wirtualną dyskusją z reżyserem. Bohater filmu, Jan Rulewski, to jedna z najważniejszych postaci polskiej drogi do wolności w ostatnim półwieczu. Przywódca solidarnościowy, wielokrotnie więziony i internowany, wreszcie poseł i senator III RP.

Wydarzenie będzie okazją do zadania pytań o wybór tematyki filmu dokumentalnego i jego estetyki, dobór źródeł, ale także o samego bohatera filmu oraz społeczne i historyczne tło wydarzeń z marca 1981 roku.

Adresaci: młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Udział bezpłatny.

Kontakt i rezerwacja miejsc: dominik.wierski@palac.bydgoszcz.pl

Rezerwując uczestników należy podać: imię i nazwisko ucznia, adres e-mail, nazwa szkoły.