LIST DO UCZNIÓW

LIST DO UCZNIÓW

LIST DO ~.pdf

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Prof. dr hab. Stefana Kruszewskiego Dziekana Wydziału
Farmaceutycznego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zwracam się do Państwa z
uprzejmą prośbą o przekazanie/udostępnienie załączonego LIST DO
UCZNIÓW/MATURZYSTÓW Z INFORMACJĄ O KIERUNKACH STUDIÓW REALIZOWANYCH NA
WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Celem niniejszej korespondencji jest popularyzacja kierunków studiów:
Analityka medyczna, Farmacja oraz Kosmetologia, które są prowadzone na
Wydziale Farmaceutycznym, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a także pomoc
Uczniom/Maturzystom w wyborze dalszej edukacji.

Ze względów epidemicznych nie odbędą się w tym roku Drzwi Otwarte, dlatego
chcielibyśmy zaproponować taką formę promocji kierunków prowadzonych na
Wydziale Farmaceutycznym, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA PRZEKAZANIE ZAŁĄCZONEGO LISTU UCZNIOM.

Wrazie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy