Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo, przypominam wytyczne dotyczące próbnego egzaminu. Proszę zwrócić uwagę na na punkt 2.5. Starajmy się dbać o zdrowie własne i innych.