Projekt szkoleniowy pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Szanowni Państwo,zachęcamy do wzięcia udziału oraz upowszechniania informacji o projekcie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pnWsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 i zapewnienie ciągłości kształcenia w przypadku ponownego czasowego ograniczenia zajęć stacjonarnych. Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym piśmie.  
Z poważaniemTomasz KulasaZastępca DyrektoraDepartamentu Programów Nauczania i Podręczników