Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia

Szanowni Państwo, 


w 2021 roku egzamin  ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie zmodyfikowanych wymagań egzaminacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przystępuje do realizacji bezpłatnych szkoleń przygotowujących nauczycieli do tych zmian.
Szkolenia odbędą się na platformie ClickMeeting. Poprowadzą je nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni, którzy uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych przez pracowników ORE,CKE i OKE.
Nauczyciele otrzymają materiały do pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminów zewnętrznych oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Harmonogram szkoleń z poszczególnych przedmiotów i linki do zapisów w załączniku.

Bardzo prosimy o przekazanie informacji o szkoleniach dyrektorom szkół i nauczycielom.

Z poważaniem

Violetta Panfil-Smolińska – wicedyrektor
KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9
tel. 52 349 31 50 w. 50
cen.bydgoszcz.pl

facebook.com/KPCENBydgoszcz