Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na § 4 zaznaczony kolorem niebieskim.