Tekst zmienionego rozporządzenia, uwzgledniający tzw. 500

Szanowni Państwo, załączam zmienione rozporz. z 20 marca 2020r. Kolor zielony – wprowadzone, kolor czerwony uchylone lub skreślone.