„BIG DATA – WIELKI BRAT PATRZY” – PRELEKCJA ON- LINE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

Polskie Towarzystwo Geograficzne zaprasza na prelekcję dr hab. Krzysztofa Najmana, prof. Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Big Data – Wielki Brat patrzy!”.
Spotkanie odbędzie się w formie webinarium (zdarzenie on-line) 25 listopada 2020 r. (środa) o godzinie 18.00.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgwM2UzY2ItODZjNC00MTczLTk5NTQtYTcxMTE1Njc1MTI0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2C%22Oid%22%3A%225426f16f-7dd7-47b3-ad49-527825b17993%22%7D

Link do wydarzenia na fanpagu FB:
https://www.facebook.com/events/439252907066505


Z geograficznymi pozdrowieniami 🙂