500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe – zachęcamy do opiniowania projektu rozporządzenia

10.11.2020

W ramach konsultacji publicznych przekazujemy do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.O rządowym wparciu dla nauczycieli więcej tu: www.gov.pl/edukacja/500-zl-dla-nauczyciela-na-akcesoria-komputerowe Zachęcamy wszystkich, w szczególności ekspertów, samorządowców, nauczycieli i dyrektorów szkół do przesyłania opinii na temat zaproponowanych rozwiązań. Na opinie nadesłane pod adres e-mail: sekretariat.DWST@men.gov.pl czekamy do 13 listopada br. do godz. 9:00.

Materiały

Projekt rozporządzenia – dofinansowanie na zakup sprzętu do nauki zdalnej
Projekt​_rozporządzenia​_-​_500​_zł​_dofinansowania​_dla​_nauczycieli.docx 0.05MB
Projekt rozporządzenia – dofinansowanie na zakup sprzętu do nauki zdalnej – uzasadnienie
Projekt​_rozporządzenia​_-​_500​_zł​_dofinansowania​_dla​_nauczycieli​_-​_uzasadnienie.doc 0.04MB