Zmiana rozporządzenie – zdalne i hybrydowe nauczanie

Szanowni Państwo, przekazuję gotowe rozporządzenie z dnia 19 października, zmieniającego rozp. z dnia 12 sierpnia. Kolor czerwony i zielony