Kolejne zmiany w rozporządzeniach dotyczących Covid-19

Szanowni Państwo, przedstawiam treść zmienionych rozporządzeń MEN. Kolor czerwony uchylone, kolor zielony wprowadzone.