Bydgoska Karta Dużej Rodziny.

Szanowni Państwo – rodzice posiadający ” Bydgoską Kartę Dużej Rodziny”.

Jeżeli chcecie Państwo wypożyczyć dla swoich dzieci w roku szkolnym 2020/2021 podręczniki z biblioteki szkolnej, powinniście do 25 czerwca br. złożyć mailowo lub drogą pocztową, wniosek następującej treści:

Proszę o bezpłatne wypożyczenie podręczników mojej córce/mojemu synowi uczniowi klasy…… imię, nazwisko. Oświadczam, że członkowie mojej rodziny posiadają ” Bydgoską Kartę Dużej Rodziny”…………………………. podpis osoby składającej oświadczenie.