Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły.

Szanowni Państwo, przedstawiam dodatkowe informacje przygotowane przez MEN, m.in. w sprawie konsultacji.