Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Państwo, nastąpiła kolejna zmiana rozporządzenia. Zmiany zaznaczone są kolorem zielonym (wprowadzone) lub czerwone ( uchylone). Proszę szczególnie zwrócić uwagę na art. 11o.