Pani Iwona Waszkiewicz z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zachęcają do udziału w projekcie „Młodzi, Zdolni Kompetentni Wolontariusze”.

Szanowni Państwo,
załączam pismo Pani Prezydent, skierowane do rodziców i uczniów, którzy chcieliby skorzystać z projektu dotyczącego kształcenia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy. Aktualnie przygotowywany jest program do prowadzenia zajęć online. Rekrutacja trwa do 30.05.2020 r.