Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Państwo,
w rozporządzeniu MEN uległy zmianie zapisy dotyczące m.in. postępowania rekrutacyjnego do szkół. Zamieszczam tekst rozp. wraz ze zmianami. Zaznaczone są kolorem zielonym ( wprowadzone) lub czerwonym ( skreślone).