Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo Rodzice Nauczyciele, Uczniowie
Minister Edukacji Narodowej przekazał dla Państwa podręcznik dotyczący zdalnego nauczania. Bardzo proszę o zapoznanie się z jego treścią.