MS Teams i inne pomoce dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Wydział Edukacji i Sportu wraz z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli zachęca do zapoznania się z informacjami zawartymi w nowej zakładce na stronie MOEN: e-zajęcia – pomoce dla nauczycieli oraz do skorzystania z na bieżąco uzupełnianych, polecanych i sprawdzonych przez nauczycieli zasobów i narzędzi do prowadzenia zajęć online, jak i programów do tworzenia wirtualnych klas, takich jak

MS Teams – darmowa aplikacja komputerowa, która pozwala użytkownikom usługi Office365 na tworzenie grup współpracy.


Każda z grup otrzymuje swoją prywatną przestrzeń. Aplikacja pozwala prowadzić z uczestnikami czat oraz videorozmowy.

Osoby zainteresowane założeniem kont w aplikacji Teams proszone są o kontakt z Pawłem Rzysko (pawel.rzysko@edu.bydgoszcz.pl).