Prelekcja

11 grudnia 2019 roku Pani Ewa Bedełek, kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych, wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów naszej szkoły na temat roli czytania w życiu młodego i dorosłego człowieka. Wskazała również na owocną współpracę naszej biblioteki szkolnej z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.