Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V LO

Informacje ogólne – wkrótce

Wpłaty członkowskie.
Konto w złotych polskich ( PLN ): 28 8144 0005 2001 0013 2307 0001
Składka członkowska- 2 PLN/miesiąc.
W przypadku wpłaty jednorazowej – 20 PLN !