Plan lekcji-2b

Plan lekcji – SEM I 2019/2020

1a1b1c1d2a2b2c2d2e2f2g2h3a3b3c3d
2bl – humanistyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45   matematyka AZ 208 j.polski MC 105   wos MK 23
2 8:55- 9:40 matematyka AZ 208 j.polski MC 105 j.polski MC 105   j. angielski-AP1 JB 207
j. angielski-AP2 218
3 9:50-10:35 biologia-AP1 GB 116
informatyka-AP2 GW 102
wf-W1 #211 sgd1
wf-W2 #212 sgm
wf-W3 #213 sgd2
j. rosyjski-R WA 26
j. niemiecki-N OG 215
chemia SN 201 j. angielski-AP1 JB 207
j. angielski-AP2 218
4 10:50-11:35 chemia-AP1 SN 201
biologia-AP2 GB 116
wf-W1 #211 sgd1
wf-W2 #212 sgm
wf-W3 #213 sgd2
j. angielski-AP1 JB 207
j. angielski-AP2 218
biologia GB 116 geografia VG 217
5 11:45-12:30 informatyka-AP1 GW 102
chemia-AP2 SN 201
j. rosyjski-R WA 26
j. niemiecki-N OG 215
matematyka AZ 208 historia KW 27 j.polski MC 105
6 12:40-13:25 przedsięb. WA 26 godz.wych MC 105 matematyka AZ 208 j.polski MC 105 historia KW 27
7 13:35-14:20 historia KW 27 geografia VG 217 fizyka AJ 213 j.polski MC 105 historia KW 27
8 14:30-15:15 wf-BA1 ŁS b1
wf-BA2 MW b2
j. łaciński AF 25 religia-RE SM 23 religia-RE SM 24  
Facebook
Facebook