Godziny pracy psychologa i pedagoga

PEDAGOG SZKOLNY     

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA

Psycholog

Poniedziałek

Środa

8 – 15

8 – 15

Pedagog szkolny

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8 – 13

8 – 14

8 – 13

8 – 12

PAMIĘTAJ!
Szukanie pomocy jest oznaką siły
nie słabości!

W PILNYCH SPRAWACH PEDAGOG SZKOLNY UDZIELA PORAD
POZA WYZNACZONYMI GODZINAMI KONSULTACJI