Matura 2023

MATURA 2023

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego

Deklaracje maturalne w roku szkolnym 2022/2023 będą składane elektronicznie poprzez stronę https://wyniki.edu.pl

Absolwenci z lat poprzednich w celu złożenia e-deklaracji muszą wystąpić o hasło i login do systemu ZIU  Załącznik 5a

Deklaracje (wstępne) należy wypełnić do 30 września 2022 r., potem do 7 lutego 2023 r. można dokonywać zmian.
Uczniowie, którzy mają wątpliwości – czy dobrze wypełnili deklarację, mogą ją wydrukować i przyjść do dyrektora/wicedyrektora

w celu sprawdzenia.