Galeria


GALERIA

2014-2019

Wojewódzki Konkurs Poezji Regionalnej

XVII edycja

Odbiorcy: uczniowie klas siódmych i ósmych ze szkół podstawowych regionu kujawsko-pomorskiego oraz gimnazjaliści z ostatnich oddziałów.
Miejsce: Galeria BWA

XV- jubileuszowa edycja

XVI edycja

2004-2013

Nazwa konkursu: Regionalny Konkurs Recytatorski im. Franciszka Becińskiego
Odbiorcy: gimnazjaliści z Kujaw, Miejsce: Galeria BWA

Konkurs promował twórczość poetów kujawskich, a jeden z dwóch wierszy do przygotowania przez młodych recytatorów obowiązkowo musiał być autorstwa patrona konkursu, Franciszka Becińskiego
(poety-kowala, piewcy Kujaw, społecznika, żołnierza AK).

Wokalistka Barbara Kalinowska skomponowała muzykę do poezji Franciszka Becińskiego i bydgoskiej poetki Małgorzaty Szułczyńskiej. Piosenek z obydwu płyt uczestnicy konkursu mogli posłuchać na żywo.