Digital Writers – e-safety corner

Wspólnie z uczniami z Rumunii i Turcji nasi uczniowie stworzyli prezentację w programie Canva o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, social mediów i prawach autorskich.

Każda szkoła biorąca udział w projekcie w swoich klasach storzyła „e-safety corner”, w którym wszyscy uczniowie mogą zobaczyć efekty naszej wspólnej pracy nad zasadami bezpieczeństwa w Internecie.