Global Classroom Project

W ramach projektu Global Classroom 29 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy 1c już po raz ostatni spotkali się z młodzieżą z Mołdawii. Tyma razem wspólnie rozmawialiśmy o tym jak spędzamy czas po lekcjach i w jakich zajęciach dodatkowych uczestniczymy. Naszym ostatnim zadaniem projektowym było przygotowanie reklamy zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się w naszych szkołach.

Ostatnie spotkanie online wszystkich szkół z różnych krajów świata biorących udział w projekcie odbędzie się 18 maja i wtedy też poznamy nagrodzone szkoły.