Global Classroom Project

5 marca 2024 r. w ramach projektu Global Classroom uczennice klasy 2c spotkały się online z rówieśnikami z Kazachstanu.

Naszym pierwszym zadaniem w projekcie było przygotowanie nagrania video przedstawiającego środki transportu, którymi poruszamy się w naszych miastach. Rozmawialiśmy więc o ulubionych środkach transportu, których używamy nie tylko na codzień, ale również podczas wakacji. Podzieliliśmy się też naszymi wrażeniami z różnych miejsc na świecie, które udało nam się już odwiedzić. Rozmawialiśmy również o wakacjach marzeń i miejscach, które bardzo chcielibyśmy zobaczyć.