The Sounds of Change

6 grudnia 2023 r. uczniowie klas 1c, 2c i 3c po raz kolejny uczestniczyli w międzynarodowej lekcji języka angielskiego prowadzonej przez brytyjskiego nauczyciela Harrego. Spotkanie był poświęcone muzyce. Wspólnie rozmawialiśmy o naszych muzycznych upodobaniach, ulubionych utworach i artystach oraz o tym jakie ważkie treści są przekazywane poprzez utwory muzyczne.