Stanisław Grzegorek z kl. 3a został radnym IX kadencji MRMB.

Dzisiaj, z udziałem prezydenta Rafała Bruskiego, rozpoczęła nową kadencję Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy. Podczas inauguracyjnej sesji ślubowanie złożył reprezentant naszej szkoły, Stanisław Grzegorek z kl. 3a. Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy działa od 2007 roku. Do jej zadań należy przede wszystkim upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, kształtowanie postaw obywatelskich i zachęcanie do aktywnego włączenia się w życie lokalnej społeczności.