Podziękowania z okazji dnia Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej chcemy podziękować całej kadrze nauczycielskiej oraz pracownikom naszej szkoły za cały wysiłek włożony w naszą edukację. Codziennie nas wychowując pokazali nam państwo drogę którą mamy obrać- drogę uczciwości , patriotyzmu , pomocy innym ludziom oraz wypełniania zawsze swoich obowiązków. Jesteśmy za to wdzięczni.

Rada Samorządu Uczniowskiego