Wybory

Zawiadamiamy społeczność szkolną o planowanym przeprowadzeniu w bieżącym roku szkolnym wyborów przewodniczącego SU V LO. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje do 8 października opiekun samorządu (sala nr 27). Kampania wyborcza potrwa 9-22 października. Wybory odbędą się w szkolnej świetlicy 24 października 2023 r. Kadencja nowego przewodniczącego rozpocznie się w Dniu Patrona, tj. 18 listopada.

Prezydium SU i opiekun SU