SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

Z radością zawiadamiamy o sukcesie uczniów naszego liceum! Młodzież zaprezentowała
swoją twórczość poetycką, biorąc udział w XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” i zakwalifikowała się do
finału, który odbył się w L LO im. R. Barbosy w Warszawie. Oto imponujące wyniki:
I miejsce: ex aequo Aleksandra Jankowska oraz Mateusz Wasielewski z klasy IV d,
II miejsce: Marcelina Maxelon z klasy IV b,
wyróżnienia: Kaja Pazgrat z klasy II d oraz Mateusz Wasielewski z klasy IV d.
Serdecznie gratulujemy laureatom i polonistkom – pp. Katarzynie Nowatkowskiej oraz
Marzenie Chełmowskiej – Chruszczewskiej.