Bydgoski Rok Andrzeja Szwalbego

Rok 2023 to ważny rok dla Filharmonii Pomorskiej i V Liceum Ogólnokształcącego, których łączy wspólny patron – Ignacy Jan Paderewski. Filharmonia obchodzi 70-lecie działalności, a V LO piątą rocznicę nadania imienia patrona. Decyzją bydgoskich radnych rok 2023 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Szwalbego, któremu Bydgoszcz zawdzięcza istnienie wielu instytucji kulturalnych, w tym właśnie filharmonii. Andrzej Szwalbe i Ignacy Jan Paderewski działali w innych realiach historycznych i w różny sposób realizowali się na kanwie artystycznej, ale to, co ich łączyło, to skłonność do poświęceń dla dobra przyszłych pokoleń, determinacja w dążeniu do celu oraz znakomite wykorzystywanie wielu umiejętności. Obydwaj byli ludźmi wielkiego serca i umysłu. Filharmonia Pomorska i V LO zapraszają uczniów klas 7 i 8 do wzięcia udziału w konkursie pt. ” Andrzej Szwalbe i Ignacy Jan Paderewski – kreatorzy kultury na tle swoich epok”. Szczegółowe informacje dla szkół dotyczące tego przedsięwzięcia znajdują się na stronie OPIUM ( Oświatowa Platforma Informacyjna Urzędu Miasta).