„Odpowiedzialność karna nieletnich”- spotkanie z policją

W dniu 16.02.2023 r. uczniowie klas: 1c i 1d uczestniczyli w spotkaniu z panią Anną Noworytą – inspektorem Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny. Pogadanka nt.: „Odpowiedzialności karnej nieletnich” pozwoliła zapoznać się z obowiązującym prawem i odpowiedzialnością karną młodzieży, wzbudziło to duże zainteresowanie oraz ożywioną dyskusję. Dziękujemy za tą wartościową lekcję 😉