LEKCJA ZAWODOZNAWCZA NA BIOLOGII

Podczas lekcji biologii młodzież z klasy 3a i 1e miała okazję zapoznania się z zawodem zooterapeuty. Uczniowie mogli uzyskać informacje na temat procesu kształcenia i wymagań zawodowych z zakresu zooterapii. Atrakcją lekcji była obecność zwierząt hodowlanych: alpaki i skunksa, a więc typowego roślinożercy i wszystkożercy, oraz jeża pigmejskiego, kameleona i psa, wykorzystywanych w procesie terapeutycznym. Na żywych okazach uczniowie mogli obejrzeć, przeanalizować i wyjaśnić przystosowania tych zwierząt do życia w określonym środowisku, mając jednocześnie możliwość poszerzenia i utrwalenia wiadomości o wybranych kręgowcach. Mamy nadzieję, że ogrom wiedzy merytorycznej i pozytywne wrażenia z tej lekcji pozostaną na długo w pamięci uczniów i pomogą im w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery zawodowej. Przeprowadzona lekcja może być przykładem powiązania nauczania treści przedmiotowych z zakresu biologii z możliwością poznania interesującego zawodu zooterapeuty.