Smutne pożegnanie.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani magister Barbary Borowiec, która była w latach 1972-1988 naszą nauczycielką kierującą biblioteką szkolną. W naszej pamięci pozostanie jako wzorowy pracownik i zawsze gotowy do pomocy wychowawca młodzieży. Żegnaj Pani Profesor.