Międzyszkolna debata w bydgoskim ratuszu

Dzisiaj w bydgoskim ratuszu odbyła się międzyszkolna debata z udziałem ekspertów, w której wzięła udział reprezentacja Rady Samorządu Uczniowskiego V LO. Spotkanie zorganizowane zostało z okazji setnej rocznicy publikacji słynnej książki Jamesa Frazera „Złota Gałąź”. Tematem debaty były wartości tkwiące u źródeł całego człowieczeństwa. Młodzież wysłuchała sześciu prelekcji zakończonych tezą, a następnie każda z nich została poddana dyskusji.
Tematy prelekcji:

  1. Korzenie człowieczeństwa – co łączy wszystkie kultury na całym świecie?
  2. Czy kultury ludów pierwotnych są „gorsze” od kultury zachodniej?
  3. Dlaczego o antropologii mówi się, że jest nauką tolerancji?
  4. Czy jesteśmy świadkami narodzin kultury prefiguratywnej?
  5. Czy wszystkie kultury przechodzą tę samą drogę ewolucji?
  6. Jakie elementy powtarzają się w mitologiach i religiach na całym świecie?

 Debata odbyła się w ramach miejskiego programu „Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej” (SOiT).