NIECODZIENNA I INSPIRUJĄCA LEKCJA BIOLOGII

Klasa 3a uczestniczyła w lekcji uniwersyteckiej w Katedrze Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Podczas zajęć w prosektorium młodzież poznała dokładną budowę narządów wewnętrznych człowieka. Dla wielu osób była to pierwsza okazja do tak bezpośredniego zetknięcia się z anatomią człowieka. Przeprowadzona lekcja wśród wielu uczniów rozbudziła zainteresowania dotyczące dalszego kształcenia na kierunkach medycznych.